Phân tích CS - ONH - ICP - OES

Products

rqvvmzHeY7pIUTOP4B4WQIJOOaUZ4L0FO2qGEgtG.jpeg

Thiết bị phân tích

Horiba - Ultima Expert LT

wnGJ8QnegybhAEqJiiQuhKzR1JG0CXdim4egrksa.jpeg

Thiết bị phân tích

Horiba - Ultima Expert

9SaiiDMMBEx5Kj23LxWUrCmBROsn5cQjfrM7vk0B.jpeg

Thiết bị phân tích

Horiba - EMIA-Expert

JLzF64KxCXLDTBhfOQPNkVA1hkr7UA9YxjweUxx4.jpeg

Thiết bị phân tích

Horiba - EMIA-Pro

pwEVzRj1KAZmDdGtSzikbCcAGKcQmtVmvPbbENvF (1).jpeg

Thiết bị phân tích lưu huỳnh (S) trong xăng dầu

Hitachi - X-MET8000

0QJAe5G6gqSGJcom4G0KX35wicJ3EZz6NxJ3HOtZ.jpeg

Thiết bị phân tích OXY/NITƠ/HYDRO (O/N/H)

Horiba - EMGA-930 (O/N/H)

3mEiK8A3xDCRBhYPbQRQpLC1tE1VVKwvPdEw4C3Z.jpeg

Thiết bị phân tích OXY/NITƠ/HYDRO (O/N/H)

Horiba - EMGA-921 (H)

OUY3KAq7nJ5oBRbDiGOgRN1ec51vKAqFIo8vk7aJ.jpeg

Thiết bị phân tích OXY/NITƠ/HYDRO (O/N/H)

Horiba - EMGA-920 (O/N)

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp