cool background
Techincal Services
测量设备维修服务

测量设备维修服务

测量和分析装置是冶金、采矿、电路板制造、机械工程等许多行业中极为流行和重要的设备,用于质量控制和生产过程中的产品体积。

但是,如果设备出现意外问题,无法继续工作或测量设备未正确检查,则会中断生产过程,给客户造成很大的成本损失。 

据了解,国辉科技有限公司拥有一支训练有素的国内外技术人员队伍,一直在为全球众多客户提供上述设备的维修服务。

工作流程:

 • 第一步:调查、检查并出具设备状态评估报告
 • 第 2 步:对维护成本和组件成本(如果有)进行报价
 • 第 3 步:如果客户同意,则执行服务
 • 第四步:检修验收,出具维修证

可维修设备范围:

 • 金属成分分析设备:OES发射光谱仪、XRF X射线荧光仪、LIBS激光光谱仪
 • 涂层测厚仪
 • 用于检查断层扫描 (CT) 的 X 射线设备
 • 圆度、光泽度、粗糙度、轮廓度测量装置

维修服务包:

 • 标准套餐: 2次维护/年。
 • 银色套餐: 2 次维护/年。免费维修:2次/包。零件折扣。
 • 黄金套餐: 2次维护/年。免费维修:不限次数。零件折扣。

犯罪:

 • 维护程序按照制造商的说明进行。
 • 优质服务
 • 合理的成本。
 • 快速执行时间。
 • 耗材:100%全新,原厂原装。

请联系我们寻求建议和支持:

热线: 0776 903 790(Son 先生 - 胡志明市)、0903 538 774(Tri 先生 - HCMC)、0979 781 919(Huy 先生 - 河内)、0905 350 712(Mr. Loc - TP. 胡志明市)

维修图片:

1451165.jpg
材料分析设备维护
123.jpg
X 射线断层扫描 (CT) 设备的维护
13.jpg
粗糙度测量设备的维护
z4258347730805_7cff69838da4647abd089e84db650c6e.jpg
涂层测厚仪的维护

Other services

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp