Đo Độ Bóng - Độ Nhám - Biên Dạng Bề Mặt

Products

u34iZRe2Klb6DjXeCap0beUshnoysJpDEA1CF7LQ.jpeg

Thiết bị đo & phân tích độ nhám dạng di động

Taylor Hobson - Form Talysurf Intra Touch

111.jpg

Thiết bị đo & phân tích độ nhám dạng di động

Taylor Hobson - Form Talysurf Intra

CITMdKrxNmOEWSWxrapbJIzWlfSdtf4LBdG1xGaZ.jpeg

Thiết bị đo độ nhám cầm tay có hiển thị phổ

Taylor Hobson - Surtronic S-100 Series

qDrJdRYWl8I4tjiS1WMX1eRPRIqRvWQufOweErI2.jpeg

Thiết bị đo độ nhám cầm tay đơn giản

Taylor Hobson - Surtronic Duo

40.jpg

Thiết bị đo & phân tích độ nhám phổ thông

Taylor Hobson - Talysurf® i-Series

gF8k53rH6cxcOApPF0q2BvMpxPRksJd1EqHovEmU.jpeg

Thiết bị phân tích độ nhám và biên dạng cao cấp

Taylor Hobson - Form Talysurf PGI series

105.jpg

Máy phân tích bề mặt tốc độ cao

Taylor Hobson - CCI MP-HS

104.jpg

Máy phân tích bề mặt độ phân giải cao

Taylor Hobson - CCI HD

103.jpg

Máy phân tích bề mặt không tiếp xúc phổ thông

Taylor Hobson - CCI MP

102.jpg

Máy phân tích bề mặt kính quang học

Taylor Hobson - CCI Optics

sfHdLkBOI2pitKjAeFhXao8BbzAtzIUvIE6FB6PQ.jpeg

Máy đo sai lệch biên dạng kính quang học

Taylor Hobson - Luphos series

RblSrix5GeEnfIxeoYEhfHIjPP3S9fsiQbT8a5Mr.jpeg

Thiết bị đo độ bóng

Zehntner - ZG8000

eGEiiCglgeuGKYJKLRzbDz92IFNgiSOSvCV6ahIV.jpeg

Thiết bị đo độ bóng

Zehntner - ZGM 1120

FJFeqa4Y0mprpS2ocjFruYHplUcBrSHCb2sWdTm0.jpeg

Thiết bị đo độ bóng

Zehntner - ZGM 1130

qbeYal6PDxMwo9aa7hu5blQcq6Rhcx0ZDh0rnhGL.jpeg

Thiết bị đo độ bóng

Zehntner - ZGM 1020

i70noqgAH4DDiRkswIUsHvCwQfP76TTiP5DIYjbm.jpeg

Thiết bị đo độ bóng Online

Zehntner - ZOL1150